Затверджено Порядок атестації лабораторій
на проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і трудового процесу

4 вересня 2018 року у 67-ому номері Офіційного вісника України офіційно опубліковано спільний наказ Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» від 29.05.2018 № 784/1012, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 905/32357 від 03 серпня 2018 року.

Зазначений наказ врегульовує механізм атестації лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу та гігієнічної оцінки умов праці, що в свою чергу сприятиме поліпшенню якості проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць проводять лабораторії, які:

мають у наявності засоби вимірювальної техніки, що пройшли повірку та/або оцінку відповідності вимогам технічних регламентів, реактиви і прилади відповідно до факторів, які досліджує лабораторія;

мають укладені трудові договори з працівниками, які здобули ступінь вищої медичної освіти, мають спеціалізацію з гігієни праці та у випадках, передбачених законодавством, пройшли підвищення кваліфікації;

проводять гігієнічну оцінку умов та характеру праці відповідно до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"

Атестація лабораторії є складовою системи забезпечення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та здійснюється з метою забезпечення ефективності дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці.

Вказаним Порядком передбачено розміщення інформації про атестовані лабораторії на офіційному веб-сайті Держпраці з коригуванням у разі порушень лабораторіями вимог Порядку.

Враховуючи це, при організації проведення атестації робочих місць за умовами праці враховуйте наявність атестації лабораторії у інформаційному переліку.